Érvényes és aktuális: 2004. május 1. után aláírt ajánlatok esetében 

A biztosító a káresemény időpontjában meglévő védelmi szintek figyelembevételével az alábbi értékhatárokig vállalja a kockázatot betöréses lopáskár esetén. A betöréses lopás veszélynemre, az esetlegesen bekövetkező káreseménynél a biztosító térítésének felső határa a kár időpontjában ténylegesen meglévő védettségi szinthez tartozó – az itt feltüntetett táblázatban szereplő – összeg (maximum a biztosítási összeg) feltéve, hogy a biztonsági berendezések a kár időpontjában rendeltetésüknek megfelelő üzemi állapotban voltak. 
Az értéktárgyak vagyoncsoportba tartozó, elzárva tartható ingóságokat, 800 000 Ft értékhatár felett páncélszekrényben kell tartani. A fentiekben rögzített kockázatvállalási határértékeken belül a páncélszekrény MABISZ minősítése szerinti érték a kockázatvállalás felső határa. 
 
I. MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM 
 Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik:
. az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek,
. az ajtók zárását biztonsági zár* végzi,
. a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 6 cm-es, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja. 
 
II. RÉSZLEGES MECHANIKAI VÉDELEM 
 Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik a minimális mechanikai védelmen felül:
. a 2 méternél alacsonyabb alsó élmagasságú és a segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) előírás szerinti ráccsal, **
  – vagy azzal egyenértékű, a MABISZ által minősített, rács kiváltására alkalmas mechanikai szerkezettel (pl. leereszthető belső rács stb.) védettek,
  – vagy rács, illetve mechanikai védelem hiánya esetén, amennyiben a nyílászáró kerete fémből készült és záráspontossága 5 mm-en belül van, akkor MABISZ minősítésű és az előírások szerint, szakszerűen telepített fóliával, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel védettek,
. a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazó-körmökkel, vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak erősítve,
. az ajtószerkezetek kiemelés, feszítés ellen védettek,
. az ajtók zárását bejárati ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi úgy, hogy a 2 záródási pont közötti távolság minimum 30 cm, valamint az ajtólap és az ajtótok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
. két zár alkalmazása esetén minimum az egyik zártörés ellen védett,
. bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db normál vagy 2 db biztonsági diópánttal van az ajtótokhoz rögzítve,
. a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 15 mm mélyen zárnak,
. az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 5 mm-en belül van,
. bevésőzár esetén az ajtólap külső oldalfala fémlemezzel meg van erősítve,
. fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek,
. a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 12 cm-es, hagyományos kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja. 
 
III. TELJES KÖRŰ MECHANIKAI VÉDELEM 
Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik a részleges mechanikai védelmen felül:
. a támadható nyílászárók minimum a részleges mechanikai védelemnek megfelelő rácsszerkezetekkel védettek,
. az ajtólap és az ajtótok fémből vagy keményfából készült, fa ajtólap esetén tömör, vastagsága minimum 40 mm,
. a zárszerkezet minimum négypontos, legalább kétirányú zárást biztosít,
. a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 18 mm mélyen zárnak,
. az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 2 mm-en belül van,
. a zárszerkezet fúrás, a hengerzár törés és fúrás ellen védett,
. a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága 38 cm-es, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja. 

IV. MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER 
 Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha tárgyvédelem és személyvédelem nincs kialakítva, a felületvédelem csak a 2 méter alatti alsó élmagasságú nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.
 Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:
. a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
. a rendszer szabotázs ellen védett legyen,
. a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot külön-külön a védelmi körökön és a szabotázsvonalon is,
. a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett legyen, minimum 1 mm-es lágyacélból vagy azzal egyenértékű szilárdságú más anyagból készüljön és eltávolítása, megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást,
. az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
. élesített állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló-berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
. a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
. a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően kapcsoljon éles állapotba,
. a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérése csak segédeszköz használatával legyen megoldható,
. a kültéri hangjelző burkolata szabotázsvédett legyen, minimum 1,5 mm-es lágyacélból készüljön vagy ezzel egyenértékű szilárdságú mechanikai védelemmel rendelkezzen, hangereje haladja meg a 100 dB/m-t, váltakozó, kéthangú jelzéssel jelezzen,
. az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, hálózat és akkumulátor biztosítsa,
. az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
. az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
. a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy védőcsőben kell vezetni,
. a rendszer kezelése kulcsos vagy kódkapcsolóval történhet,
. a riasztószerkezet védett téren belül történő elhelyezése esetén a belépési késleltetés max. 30 mp legyen, kültéri elhelyezésnél biztonsági zárral ellátott minimum 1 mm-es lágyacélból készült dobozban legyen. 
 
V. RÉSZLEGES ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER 
 Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljeskörű térvédelem, vagy teljeskörű felületvédelem és legalább csapdaszerű térvédelem van kialakítva.
 A rendszerrel szemben támasztott követelmények:
. A MABISZ által legalább a részleges elektronikai jelzőrendszer elemének minősített eszközök alkalmazhatók,
. A betörésjelző központ a védett/felügyelt téren belül kerüljön elhelyezésre,
. A központi egység és a kiegészítő tápegység burkolata szerviz-üzemmódban nyitható kivitelű, szabotázsvédett, min. 1, 2 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – legyen,
. A rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kezelőegységen jelezze,
. Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi azonnali – riasztási – jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
. A központi egység, vagy kezelő jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 3 darab azonnali – riasztási -) és a szabotázs vonalon,
. Az egyes részek meghibásodását a rendszer a kezelő számára jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
. Az energiaellátást két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat, és akkumulátor biztosítsa,
. Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
. Az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa (felügyelet nélküli esetben)
. A rendszer kezelése kódkapcsolóval történhet. A személyi kódoknak minimum négy számjegyűnek kell lenni. Négy számjegyes kód esetén a kezelőnek védett térben kell elhelyezkednie, és a kezelésre maximum 30 másodperc idő állhat rendelkezésre,
. Hat számjegyes kódok esetén a kezelő védett téren kívül is elhelyezhető, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett, kulccsal nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre,
. Riasztásjelzés minimum egy saját akkumulátorral rendelkező hang-, fényjelző és egy nem akkumulátoros hangjelző készülékekkel történjen,
. A kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettősburkolatú, min. 1,2 mm-es lágyacél (vagy egyenértékű) burkolattal rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibel/m-t, váltakozó kéthangú jelzéssel,
. Az optikai jelzésadó sárga színű, villogó, minimálisan 200 lx fényerejű legyen,
. A kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba,
. A nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
. A szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni.
VI. TELJESKÖRŰ  ELEKTRONIKAI  JELZŐRENDSZER 
 Teljeskörű az elektronikai jelzőrendszer, ha teljeskörű térvédelem és teljeskörű felületvédelem van kialakítva.
 A rendszerrel szemben támasztott követelmények:
. A rendszerben csak a MABISZ által teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemének minősített eszközök alkalmazhatók,
. A telepített rendszer rendelkezzen a következő okmányokkal:
    – tervezői nyilatkozat
    – kivitelezői nyilatkozat
    – szabványossági nyilatkozat
    – rendszerleírás, telepítési- és nyomvonalrajz
    – kezelési utasítás.
. A központi egység a védett téren belül, a tápegységgel és a másodlagos táplálást biztosító akkumulátorral lehetőleg közös egységet képezve kerüljön telepítésre. Indokolt esetben a másodlagos táplálást biztosító akkumulátor a védett téren belül szabotázsvédett, 1, 2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült, amely különálló házban is elhelyezhető. Ebben az esetben gondoskodni kell az összekötő kábel szabotázsvédelméről is,
. A központi egység burkolata min. 1, 2 mm-es lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készüljön,
. A kezelőegység fény és hangjelzés formájában jelezze az elektronikai jelzőrendszer élesítésének/hatástalanításának megtörténtét,
. A központi egység hatástalanított üzemmódban is felügyelje és jelezze ki a jelzőrendszer érzékelőinek állapotát. Élesített üzemmódban az érzékelőkről érkező jelzések alapján adjon ki riasztásjelzést,
. A központi egység jelezze saját belső rendszere, valamint a jelzésátviteli rendszer meghibásodását,
. A központi, vagy kezelő egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon,
. Az egyes részegységek meghibásodását a rendszer a kezelő számára jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
. A rendszer csak akkor legyen élesíthető, ha minden érzékelője alaphelyzetben van és minden részegysége üzemképes,
. Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi azonnali – riasztási – jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell és a jelzés vétele után egy másodpercen belül riasztania kell,
. Az elektronikai jelzőrendszer minden részegysége rendelkezzen szabotázsvédelemmel, melynek jelzései az érzékelők riasztásjelzésétől elkülönítve jussanak a központi egységbe. A szabotázsvédelemnek – az elektronikai jelzőrendszer élesítésétől függetlenül – 24 órás, folyamatos üzemmódban kell működnie,
. A szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a kezelő számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
. A jelzőeszközök energiaellátását két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
. Az elsődleges tápellátás a 230 V, 50 Hz-es hálózatról történjen. Az elektronikai jelzőrendszer energiaellátását a központi egységen keresztül kell biztosítani,
. A 230 V, 50 Hz-es hálózat kimaradása esetén az elektronikai jelzőrendszer minimum 72 órán keresztül működőképes legyen,
. Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
. A rendszer kezelése kódkapcsolóval, vagy blokkzárral történhet. A személyi kódoknak minimum 4 számjegyűnek kell lenni. Négy számjegyes kód esetén a kezelőnek védett térben kell elhelyezkednie és a kezelésre legfeljebb 20 másodperc állhat rendelkezésre,
. Hat számjegyes kódok esetén a kezelő védett téren kívül is elhelyezhető, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett, kulccsal nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre. Valamennyi, belül és kívül elhelyezett kezelő esetén három hibás kód beadása esetén a központ tiltsa le a kezelőt, és adjon riasztó jelzést. Három hibás kód beadása esetén a központ tiltsa le a kezelőt, és adjon riasztó jelzést. A tiltást a legmagasabb jogokkal rendelkező felhasználó szüntetheti meg,
. A helyi riasztásjelzés minimum két kültéri jelzőeszközről történjen. Ezek közül legalább az egyik eszköz saját akkumulátorral rendelkező, feszültségelvétellel indított, hang- és fényjelző legyen. Mindkét hangjelző hangereje haladja meg a 120 dB-t 1 méternél és – az épület adottságaihoz igazodva – különböző irányokba, a lehető legnagyobb felhívó hatást keltve kerüljenek telepítésre,
. A kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által a kezelőről lekapcsolhatónak kell lennie. A rendszer a riasztásjelzés leállítását követően ismételten kapcsoljon éles állapotba,
. A kültéri hangjelzők váltakozó kéthangú jelzéssel riasszanak és rendelkezzenek szabotázsvédett, kettős burkolatú, hab bejuttatása ellen védő vagy késleltetésére alkalmas dobozolással,
. Az optikai jelzésadó sárga színű, villogó, minimálisan 200 lx fényerejű legyen,
. A szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni.  
 
VII. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER 
 A biztonsági távfelügyeleti rendszerek gyűjtik, feldolgozzák, kijelzik és dokumentálják az egymástól távol eső objektumokban telepített elektronikai jelzőrendszerek által kiadott riasztás, állapot és egyéb jelzéseket. 

 A biztosító az alábbi feltételeknek megfelelő távfelügyeleti rendszert tudja figyelembe venni:

. Mabisz által közepes biztonsági szintű rendszer besorolással rendelkezik,
. Riasztásjelzés esetén automatikus távjelzést, értesítést ad a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak. 
 Teljes körű a felületvédelem, ha éles üzemmódban a védelmi rendszer figyeli az összes támadásnak kitett nyílászárót, és a teljes körű mechanikai védelemnek nem megfelelő falazatokat, födémeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérleteket.
 Teljes körű a térvédelem, ha a rendszer éles üzemmódban a védett térben mindennemű emberi mozgást jelez.
 Csapdaszerű a térvédelem, ha a rendszer éles üzemmódban a védett objektumokban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt térségek megközelítési útvonalait figyeli. 
 
 
Biztonsági zárnak minősül:
a minimum 5 csapos hengerzár,
a minimum 6 rotoros mágneszár,
a kéttollú kulcsos zár,
a szám- vagy betűjelkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma a 10 000-et meghaladja,
az egyedi minősített lamellás zár,
illetve minden olyan zár, amely a fentiekkel azonos biztonsági fokozatú. 
** Minősített rács jellemzői:
legfeljebb 100 x 300 mm-es osztású,
minimum 12 mm átmérőjű köracélból készült,
300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörömmel a falazathoz erősített,
      . a falazatba történő beépítésnél a minimális beépítési mélység 100 mm, vagy ezzel egyenértékű, kívülről le nem szerelhető más műszaki megoldás.

SZOLGÁLTATÁSAINK

• Behatolásjelző rendszerek tervezése, telepítése
• Tűzjelző rendszerek tervezése, telepítése
• Videomegfigyelő és térfigyelő rendszerek tervezése, telepítése
• Távfelügyeleti szolgáltatás
• Saját kivonuló szolgáltatás
• Garázskapuk, sorompók, elektromos kapuk szerelése
• Beléptetőrendszerek tervezése, telepítése
• Munkaidő nyilvántartók szerelése
• Kaputelefonok, telefonok, telefonhálózatok telepítése
• Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, hibaelhárítása
• Vasrácsok készítése, felszerelése, ablakok biztonsági és hővédő fóliázása
• Webkamerák telepítése, hálózatépítés
• Gázérzékelők telepítése
• Villanyszerelés
• Áruvédelmi rendszerek telepítése
• Egyéb gyengeáramú rendszerek telepítése
• Karbantartás, hibaelhárítás

balatonalarm.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Balaton Alarm Kft. Tihany

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése karbantartása

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © BALATONALARM