VAGYONVÉDELEMI és NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIKA SZAKSZÓTÁR

ablak Építmény, jármű oldalán lévő, a világosság és a levegő bebocsátására szolgáló nyílás vagy annak zárható mechanikus szerkezete.
ablakemelő Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a gépkocsi ablakainak önműködő nyitását vagy zárását teszi lehetővé egy külső jel hatására.
ablakredőny Olyan mechanikus szerkezet, mely egy ablak nyílásának zárását a kb. 4 cm széles, egymáshoz zsanérszerűen  összeszerelt, nyitáskor egy csőre feltekeredő fém, fa  vagy műanyag lamellákkal biztosítja, kézi vagy motoros mozgatással.
ajtó Építmény, jármű, bútor stb. falán a tárgyak, személyek ki-be mozgatása céljából kialakított nyílás vagy annak zárható mechanikus szerkezete.
ajtóbehúzó Olyan, az ajtószárny tetejére vagy az ajtófélfa tetejére szerelhető mechanikus eszköz, mely a záródó ajtó csapódási sebességét csökkenti és annak normális csukódási erejét garantálja, általában rugóval és egy csuklós fém erőátviteli kar segítségével.
ajtópánt Olyan eszköz, mely a nyílászárók szárnyát a tokhoz rögzítik, miközben lehetővé teszik annak egy tengely mentén történő mozgását.
akkumulátor Olyan eszköz, mely az elektromos energiát kémiai úton fel tudja venni, azt hosszú ideig tudja tárolni,  le tudja azt adni valamint ezt a folyamatot képes sokszor megismételni.
antenna Rádió hullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.
autóriasztó Olyan elektronikus eszköz, amely az autóhoz történő illetéktelen hozzáférést érzékeli és azt hang- és/vagy fényjelzéssel jelzi.
álkamera Valódi kamera látszatát keltő, valójában nem működő eszköz.
áram (elektronika) Az elektronok rendezett irányú mozgása. Pl.: „Áram folyik a vezetékekben”
áramfelvétel Az az áramerősség, amire egy elektronikus eszköznek a működése során stabil működéshez szüksége van, a tápegységek és az akkumulátorok méretezéséhez elengedhetetlen adat. A gyakorlatban kétféle áramfelvétellel számolunk, a nyugalmi és a riasztási áramfelvétellel.
áramkör (elektronika) Elektronikus alkatrészek összekapcsolt zárt rendszere meghatározott funkcióval, általában egy kemény alaphoz rögzítve. Pl.: „Ennek az áramkörnek a működtetéséhez el kell olvasni a felhasználói dokumentációt”
átvetős tolózár Olyan mechanikus eszköz, mely egyik vagy mindkét végén hosszabbító rudazatot képes fogadni és ezeket mozgatni, ezáltal egy kétszárnyú ajtó nem mozgó szárnyát zárt vagy nyitott állapotban lehet tartani.
belépési idő (vagyonvédelem) Egy zóna megsértése és a riasztás megkezdése közötti idő. Pl.: A belépési időt 30 másodpercre állítottam”. Lsd. még késleltetés
belépésjelző olyan eszköz, mely egy objektumba történő belépésre vagy ajtónyitásra hangjelzést ad.
beléptető központok Olyan eszközök, melyek áthaladási pontokon (ajtókon, kapukon, stb.) személyek, járművek áthaladását valamilyen ellenőrzés után engedélyezik vagy tiltják.
beléptető rendszerekhez számítógépes programok Olyan szoftverek, melyek segítségével a beléptető rendszerek beállíthatók, vezérelhetők és a naplózott események nyomon követhetők.
bemelegedési idő Az az időtartam, ami alatt a hőmérsékletre érzékeny berendezésekben az alkatrészek a tápfeszültség ráadása után elérik a kívánt hőmérsékletet a megbízható működéshez.
bevésőzár Mechanikus zárszerkezet, mely egy faajtó szárnyába helyezendő és egy zárbetét és/vagy kilincs segítségével az ajtó nyitott vagy zárt állapotba hozható.
bistabil kimenet Egy rendszer olyan kimenete, ami egy jel hatására megváltozik (kapcsol vagy bont valamilyen áramkört) és ebben az állapotban is marad a következő jelig.
biztonságtechnika 1. Lásd Vagyonvédelem. 2. Munkavédelem. Az emberek munkavégzését egészségesebbé, biztonságosabbá tevő tevékenység, szakágazat. Magába foglalja többek között az érintésvédelmet, munkaruhákat, levegőtisztítást és más speciális eszközöket és megoldásokat. Pl.: „A festékgyárak biztonságtechnikai rendszerében nagy hangsúlyt fektetnek a légtisztító berendezéseknek.” Szóhasználat: A „biztonságtechnika” szót egyre inkább szinonimaként használjuk a vagyonvédelemre e terület energikus fejlődése miatt. A „biztonságtechnika” szó többi jelentéstartalma is egyre inkább önálló szakkifejezésként jelenik meg szóhasználatunkban (érintésvédelem, légtisztítás), ahogy ezek a területek is egyre inkább fejlődnek.
bukó-nyitó vasalat Olyan eszközből álló együttes, mely lehetővé teszi, hogy egy ablakot vagy ajtót nyitni és befelé billenteni is lehessen.
cilinder Vagy más néven zárbetét, egy olyan mechanikus eszköz, mely a csak a speciálisan hozzá illő kulcs elforgatásával mozgatja a zárszerkezet reteszeit vagy nyelvét, lehetővé téve így a nyílászáró rögzítését vagy nyithatóságát.
csendes élesítés A riasztóközpont olyan élesítését jelenti, amikor riasztáskor a hangot vagy fényt adó kimenetek nem lesznek majd aktívak, csak a kijelzőn olvasható le a riasztás ténye és/vagy a telefonos hívás indul el.
csengő  Korábban elektromechanikus manapság elektronikus szerkezet, melynek használatával jelzést lehet adni vagy fel lehet kelteni mások figyelmét.
csipogó (ang. chime) Kis hangerejű hangjelzést adó készülék, általában valami megtörténtjének a nyugtázására vagy helyi figyelmeztetésre.
csőmotorok Olyan elektromechanikus motor, mely napellenzők és ablak redőnyök mozgatását tudja végezni külső vezérléssel.
digitális kaputelefon Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a lakások és az azokhoz tartozó bejáratok között hangkapcsolatot tesz lehetővé, digitális jelfeldolgozás alapján működik, nagyobb számú, kb. 30-40 felhasználó felett kifizetődő az analóg rendszerekkel összehasonlítva.
DIP-kapcsolós adó-vevő rendszerek Kicsi kapcsolókkal beállítható, néhány ezer variációval bíró kódot leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.
Dome kamerák Olyan panelkamerák, melyek egy kis félgömb alakú állítható házba vannak beépítve.
dual érzékelő „Dual sensor” vagy más néven ikerelemesérzékelő, mely két ellentétes polaritású érzékelő elemet foglal magába. Például a dual mozgás érzékkelőknél a téves riasztást kiváltó zavaróhatások (környezet hőmérsékleti változása, érzékelőt érő huzat, stb.) kevésbé képesek befolyást gyakorolni az érzékelő megbízható működésére, mivel mindkét érzékelőelem (pozitív, illetve negatív) egy-egy jelet állít elő hőmérsékletének változása estén, és mivel mindkét érzékelőelemet egyidejűleg éri hatás, a pozitív és negatív jelek kioltják egymást, így nem keletkezik zavaró jel.
egyszeri hívási üzemmód Olyan működési lehetősége a riasztóközpontnak, hogy a távprogramozást már az első behívásra engedélyezi.
elektromágnes Fém házba szerelt, lágyvasra csévélt elektromos vezetőből készített tekercs, melyben áram hatására mágneses tér alakul ki és az ajtóra szerelt fém lap vonzásával zárva tartja az ajtót.
elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor Olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.
elektromos lsd. Elektronikus
elektromos ellenoldal Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely az ajtófélfában elhelyezve a kilinccsel nem nyitható ajtók nyitását teszi lehetővé egy külső elektromos impulzus hatására. Fő változatainak egyike, mely csak addig teszi lehetővé az ajtó nyitását, amíg kapja az elektromos impulzust, egy másik pedig olyan, mely „emlékszik”, hogy volt egy elektromos impulzus és ezután egyszer lehetővé teszi az ajtó nyitását.
elektromos reteszelhető zár Elektromechanikus zártest, mely feszültség hatására vagy egy másik változatában annak elvételére lehetővé teszi az ajtó nyitását az előre-hátra mozgó retesz elmozgatásával.
elektromos vezérlésű gázszelepek A gázcsőben áramló gázt külső elektronikus jel hatására elzáró szelep, általában gázérzékelőkkel együtt használják, hogy gázszivárgás esetén az érzékelőtől még egy korábbi ponton elzárhassa a gáz áramlását.
elektromos zár Az ajtószárnyban található elektromechanikus eszköz, mely elektromos jel hatására a zárnyelv elmozdíthatóságának biztosításával lehetővé teszi az addig nem nyitható ajtó nyitását.
elektron (elektronika) Az atomnak az atommag körül keringő negatív töltésű részecskéje. Pl.: „Az elektronok áramlása miatt gyullad ki a lámpa”
elektronikus (elektronika) Elektronok áramlásán alapuló. Pl.: „Elektronikus védelmet szeretnék a ház köré is”
ellensúlyos-garázskapu Olyan kapu, mely egy egészben nyílik felfelé, bekanyarodva az általában kocsik parkolására szolgáló  helyiség mennyezete alá. Ennek a kapunak egyik előnye, hogy mozgás közben csak néhány centiméterre billen ki a garázs elé. Másik előnye, hogy a mozgatásához szükséges erő a kapu oldalaiban két oldalt elrejtett görgőkre akasztott súlyokkal úgy van lecsökkentve, hogy a kapu mozgási pályájának minden egyes pontján ez az erő ugyanakkora és nagyon kicsi, ezért kézzel is könnyű nyitni még a nagyobb méretűeket is. A speciális súlyok miatt ez a kapumegoldás magasabb árfekvésű a többi kaputípushoz képest.
ellensúlyos garázskapu mozgatómotor Olyan speciális elektromos motorok ellensúlyos-garázskapuk mozgatásához, melyet magára a kapura kell felszerelni és a falhoz erősített mechanikai áttételek segítségével „húzza fel” vagy „ereszti le” önmagát a kapuval együtt. Ezek a típusú motorok kb. háromszor annyiba kerülnek és háromszor annyi telepítési munkaórát igényelnek, mint a mennyezetre szerelt típusúak.
erősítő Egy elektronikus jelet megnövelni képes egység. Pédául az infra érzékelőben az érzékelőelem által létrehozott jel nagyon gyenge. A jelet, mielőtt a jelfeldolgozó áramkörök kiértékelhetnék, erősíteni kell, nem ritkán 2000-4000 szeresére.
esemény memória A riasztóközpont által vezetett lista, melyben csak a nem riasztással kapcsolatos események kerülnek egymás után időrendi sorrendben feljegyzésre. Adott számú memóriahely áll rendelkezésre, ezért amikor a lista megtelik, a legrégebbi kitörlődik, az összes többi egy hellyel lejjebb csúszik, hogy helyet adjon a következő feljegyzésnek.
élesítés (vagyonvédelem) A riasztó központ olyan állapotba hozása, amikor az érzékelőkből érkező jelekre a központ riasztással válaszol. Pl.: „Az élesítések időpontja és végrehajtója visszakereshető”
eprom Az angol „Erasable Programmable Read-Only Memory” kifejezés kezdőbetűiből (törölhető programozható csak olvasható memória). Olyan nem felejtő memórialapka, amelyet a gyártást követően programoznak eltávolítva a felső védőlapkát, és ultribolya fénnyel világítják meg. Akkor érdemes használni, ha felmerülhet a tartalmának a megváltoztatása egy távoli helyen, vagy ha sokszor kell változtatni.
érzékelési tartomány Megadja egy mérési terület szélső értékeit, amelyek között egy adott készülék megbízhatóan képes adatokat gyűjteni.
érzékelő (vagyonvédelem) A környezet figyelő és annak bizonyos változásaira egy kis jelet adó készülék. Figyelheti pl. a mozgást, ablaktörést, rezgéseket, ajtó kinyitást, tűzet, gázt, vizet vagy áramot többféle módon és ezek változásairól vezetéken vagy kibocsátott hullámok segítségével adhat jelt. Ezeket a jeleket általában egy központba vezetik be, mely kiértékeli őket és dönt a további jelzésekről. Pl.: „Az érzékelők pontos elhelyezésével nagyban elősegíthető a rendszer megbízhatósága”
érzékeny kerítés Speciális, a mozgatás hatására feszültséget generáló kábelből épített kerítés a hozzátartozó kiértékelő- és jelzőközponttal.
felhasználó Az a személy, aki igénybe veszi egy készülék szolgáltatásait. Pl.: „A felhasználót megilleti egy korrekt magyar nyelvű leírás a készülék működtetéséről és arról, mikor kell hívnia a szerelőt”
feszültség (elektronika) Elektromos energia nagysága. Két, különböző pontban lévő elektronok mennyisége közötti különbség határozza meg. Pl.: „A konnektorokban 230 V feszültség van”
fém bútorzárak Kis méretű, egy lamella elforgatásával működő zárak, melyek bútorok, szekrények zárását teszik lehetővé.
fémdoboz Átlátszatlan, kemény, hőt és elektromosságot jól vezető anyagból készült, merev falú, rendszerint fedeles, gyakran láda formájú tartó.
fémdetektor Olyan eszköz, melynek segítségével megtalálhatóak az egyes személyek ruházatába, csomagjába rejtett fémtárgyak (pl. fegyverek).
fogasléc Tolókapura szerelt, fogazott, fém vagy fémbetétes műanyag sínek, mely a tolókapu motor fogaskerék-mozgását a kapura viszi át.
forgalmi jelzőlámpa Valaminek vagy valakinek a haladását a színes fényjelek közmegegyezésen alapuló szabályai szerint engedélyező vagy tiltó készülék.
forgáspont Különböző méretű és súlyú szárnyas-kapuk felfüggesztését és mozgását biztosító mechanikus egység.
garázskapu zár Mechanikus szerkezet billenő garázsajtó csukott állapotban való rögzítéséhez.
gázérzékelő A levegőben felhalmozódott veszélyes gázokat érzékelő elektronikus jelet adó készülék.
gázjelző központ Veszélyes gáz jelenlétét érzékelő érzékelők jelzését fogadó, feldolgozó és ezekre a jelzésekre előre meghatározott lépeseket végrehajtó elektronikus eszköz.
görgő A kapu tetejének oldalirányú mozgását korlátozó, egyenes haladást viszont segítő hengeres, tengelyen forgó egység.
gyors beélesítés A riasztó rendszer egy vagy két gombbal történő élesítését jelenti. Ennél az élesítési módnál nincs szükség egy kód ismeretére.
hagyományos (analóg) kaputelefon Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a lakások és az azokhoz tartozó bejáratok között hangkapcsolatot tesz lehetővé, analóg jelfeldolgozás alapján működik, kis számú, kb. 30-40 felhasználóig kifizetődő a digitálissal szemben.
haranglakat Redőnyök rögzítésére kialakított speciális mechanikus zárszerkezet, három részéből az egyik a padlózatba van süllyesztve, a karikás rész a redőnyhöz,  melyeket a kulcsos rész zár össze.
hatástalanítás (vagyonvédelem) A riasztó központok olyan állapotba hozása a tápfeszültség elvétele nélkül, amikor csak a szabotázs jelek okoznak riasztást, az érzékelőkből érkező jelek viszont nem. Csak ebben az állapotban lehetséges a riasztóközpontok programozása vagy beállítása. A hatástalanítást csak a tulajdonos vagy annak megbízottjai tudják elvégezni a saját kódjaik, kulcsaik használatával, amennyiben a telepítés során a telepítő által használt kódokat megváltoztatták, ami erősen ajánlott. Pl.: „A hatástalanítás után abbamaradt a szirénázás”
hőérzékelő A tüzet a hőmérséklet-változás alapján érzékelő eszköz.
hőmérséklettartomány Kijelöli azt alsó és felső hőfokot, amelyek között egy eszköz megbízhatóan képes működni. 
hurok lsd. Zóna
húzófogantyú Alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült eszközök, melyek üveg vagy nagyméretű ajtók kézzel történő nyitását teszik lehetővé.
időkapcsoló Olyan elektromechanikus eszköz, mely előre beállított időpontokban jeleket ad, lehet használni napellenzők, ablakredőnyök stb. előre megtervezett időpontokban történő nyitására és zárására.
immobiliser Olyan elektronikus eszköz, amely az autó, illetéktelen személy által történő beindítását nehezíti meg.
induktív hurok Általában az úttest alatt elhelyezett, négyzet formában kihúzott kábel egy hozzátartozó elektronikához csatlakoztatva, mely a felette áthaladó nagyobb fémtömeget (pld gépkocsit) érzékeli és ezt jelezni képes, így például egy kiléptető sorompónak lehet nyitási parancsot adni.
infra A fény infravörös, szem számára nem látható tartományát jelző rövidítés, néha egy ezzel dolgozó készülékre is utalhat
infraérzékelő lsd. passzív infra érzékelő
inframegviágító Olyan elektronikus eszköz, mely a szemnek nem látható fénytartományban képes irányított fényt kibocsátani, az így megvilágított területről a videokamerák képesek jó minőségű fekete-fehér képet adni még teljes sötétségben is.
infrasorompó Az emberi szemnek nem látható irányított fényt kibocsátó egységből (adó) és ezt a fényt érzékelni képes egységből (vevő) álló rendszer, az infrasugarak megsértésére a vevőegység a kimenetén jelzést ad.
infratartó Különféle eszközök falon, mennyezeten stb. adott irányba állítását megkönnyítő eszköz.
ionizációs füstérzékelő Olyan elektronikus eszköz, mely a levegő elektromos töltésű részecskéi (ionok) által szállított elektromos áram csökkenésének érzékelésével jelzi a tűz jelenlétét.
izolátor Olyan eszköz, amely az ugyanazon körön lévő elektronikus eszközök közül a hibás eszközt tartalmazó részt kiiktatja, biztosítva a hurok további működését.
jelzőkészülék (vagyonvédelem) A környezetben érzékelt és kiértékelt változásokról hanggal, fénnyel vagy más módon a környezetet vagy a kiválasztott személyeket informáló berendezés. Pl.: „A telepítő nagyon helyesen mind a kültérre mind a beltérre helyezett el jelzőkészülékeket.”
jel/zaj arány Rövidítése az angolból: S/N (signal-tonoise ratio), egy adott ponton az értékelendő adat (jel) és az azt zavaró adat (zaj) egymáshoz viszonyított nagyságát adja meg. Minél nagyobb a jel nagysága a zaj nagyságához képest, annál megbízhatóbb és jobb minőségű az adott készülék működése.
jumper Egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet  kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó szigetelt átkötés segítségével.
kameraház Olyan mechanikus eszköz, melybe belehelyezve a kamerát azt megvédi a környezeti és vandál behatásoktól.
kameramozgató Elektronikus motorok által  mozgatott kameratartó, melyek külső jelek hatására képes a kamerát jobbra-balra, egyes típusoknál föl-lemozgatni.
kameramozgató vezérlő Olyan elektronikus eszköz, mely lehetővé teszi a kameramozgatók vezérlését.
kameratartó Olyan mechanikus eszköz, melynek segítségével a kamera az oldalfalra vagy a mennyezetre rögzíthető a kívánt irányban.
kapcsoló Olyan elektromechanikus eszköz, mely egy áramkört zár vagy nyit abból a célból, hogy indítson, megállítson vagy szabályozzon valamit.
kapu Épületen vagy kerítésen a szabadba vezető nagyobb méretű nyílás zárható, mechanikus szerkezete.
kapuautomatika lsd.: nyílászáró automatika
kapuautomatizálás lsd.: nyílászáró automatika
kapuredőny Olyan mechanikus szerkezet, mely egy kapu nyílásának zárását a kb. 10 cm széles, egymáshoz zsanérszerűen összeszerelt, nyitáskor dobokra feltekeredő fém lamellákkal biztosítja kézi vagy motoros mozgatással.
karakter Egy bármilyen számjegy, betű, jel vagy szimbólum. Pl.: „A zóna neve maximum 8 karakterből állhat.”
karakterisztika Egy eszköz működési paramétereit grafikusan ábrázoló ábra. Például egy passzív infra mozgásérzékelő estén az érzékelési tartomány, melyben az egyes érzékelési zónák a távolság, és a nyílásszög feltüntetésével felül és oldalnézetben is láthatók.
kábel Elektromosság továbbítására szolgáló szigetelt fém huzal.
kábelrögzítő bilincsek A kábelt egy ponton körülfogó és azon a ponton a kábelt valamihez fixen rögzítő szerelési segédanyag.
kerék Kör alakú, tengelyen forgó alkatrész, mely jelentős mértékben lecsökkenti a kapu minél gyorsabb mozgatásához szükséges energiát.
kettős hívási üzemmód Olyan működési lehetősége a riasztóközpontnak, amikor a telefonon keresztüli távprogramozás csak az első behívás után egy meghatározott idő letelte utáni második behívás alkalmával lehetséges
kezelő Más néven tasztatúra vagy billentyűzet, melynek segítségével adatokat lehet továbbítani egy adatfeldolgozó eszközhöz, például egy riasztóközponthoz, valamint néhány fejlettebb típusnál a visszaküldött információk olvashatók le.
képosztó Olyan elektronikus eszköz, mely 2 kamera szélességében torzított képét helyezi el egyszerre egymás felett.
késleltetés (vagyonvédelem) Élesítés utáni vagy riasztás előtti időegység. Ennek letelte után lépnek érvénybe az említett funkciók, ha ez be van állítva. Pl.: „A bejárati ajtó zónáját 20 mp-es kilépési és 30 mp-es belépési késleltetéssel telepítettük”
kézi tűzjelzésadó Olyan eszköz, mely lehetővé teszi, a közvetlenül emberi beavatkozással történő tűzjelzést.
kilépési idő (vagyonvédelem) Élesítési kód beütése és az összes zóna élesedése között eltelt idő. Az így megjelölt zónák a teljes élesedésig nem okoznak riasztást. Pld.: „A kilépési időt 70 másodpercre állítottam”. Lsd még késleltetés
kilincs Nyílászáró zárjának fogantyúja, amelynek kézzel történő elfordításával az nyitott vagy zárt állapotba hozható.
kombinált érzékelő Olyan eszköz, melyben két különböző elven működő érzékelő együttesen működik, például egy passzív infraérzékelő és egy mikrohullámú érzékelő.
koronás motorok széles redőnyökhöz Olyan elektromechanikus motor, mely a kapu redőnyök mozgatását tudja végezni külső vezérléssel.
kód (vagyonvédelem) A kiválasztott személyeken kívül mások számára nem ismert és nem hozzáférhető jelek. Pl.: ” A kódokat a telepítés után mindig meg kell változtatni”
kötődoboz Olyan villanyszerelési segédanyag, amelyben a villamos vezetékek bekötését, csatlakoztatását, toldását végzik.
központ (elektronika) Egy olyan összetett elektronikus áramkör, amely képes adatokat fogadni, azokat kiértékelni, és új jelzéseket kiadni. Pl.: „A riasztó központ fogadja az érzékelők jeleit, és ha kell, indító jelet ad a szirénának”.
központizár Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a gépkocsi ajtóinak önműködő nyitását, ill. zárását teszi lehetővé egy külső jel hatására.
kulcsos kapcsoló Olyan elektromechanikus eszköz, mellyel egy kulcs segítségével zárhatunk vagy nyithatunk egy kontaktusokat. Használható például különféle nyílászáró mozgató motorok elektronikája részére nyitó vagy záró parancs kiadásához.
lakat Kulcsra járó, kampójával a nyíló részre erősített valamint az nyíló rész mellett fixen rögzített karikákat egymáshoz összezáró, csekély védelmet biztosító mechanikus eszköz.
lámpakapcsolók Egy lámpa áramkörének automatikus be- és kikapcsolására szolgáló készülék, általában mozgás hatására kapcsol fel egy lámpát és egy beállítható idő után kapcsolja azt le, rendszerint érzékeli a fényt és ilyenkor nem kapcsolja a lámpát.
láncos ablakmozgató motorok Ablakok automatikus nyitását és zárását teszi lehetővé szellőztetés vagy tűz esetén a füst elvezetésére.
lángérzékelő Olyan eszköz, amely a tűz lángja miatt megnőtt ultraibolya fény sugárzását érzékeli.
LCD (elektronika) Folyadékkristályos kijelző, mely betűk, számok és más jelek kijelzésére képes, néhány karaktertől akár több száz karakterig. Pl.: „Az LCD-én megjelentek a beállítások.”
LED (elektronika) Az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából. Pl.: „Kigyulladt a zöld LED a piros LED mellett”
letakarás-védelem Olyan eljárás, mely a passzív infra mozgásérzékelők egyik leggyakoribb illetéktelen kiiktatása esetén, a lencsék letakarásakor ad riasztást.Lehet például az érzékelőn belül egy kis adó-vevő pár, mely ha letakarják a lencsét érzékeli a visszavert sugarakat és riasztást ad vagy az érzékelőn kívül egy speciális infra adó egység, mikor a vevők vagy az adó letakaráskor nem érkeznek be a vevő egységbe  a kibocsátott sugarak, így ez szintén riasztást okoz.
lezárás (EOL) (vagyonvédelem) Lezáró ellenállás röviden vagy a lezáró ellenállás használata. A lezáró ellenállás egy olyan elektronikus alkatrész, amit az egy zónához tartozó két csatlakozási pontot összekötő hurkon lévő érzékelők közé kell sorosan bekötni. Pl.: „Lezárás nélkül vagy nem megfelelő ellenállás használatakor hibásan vagy egyáltalán nem működik a rendszer” RAJZ
lezáró ellenállás lsd.: lezárás
lépésérzékelők A földbe telepített, fagyálló folyadékkal töltött tömlőkből, érzékelő és ellenőrző egységekből felépülő rendszer, mely a felette, néhány méterre szélességben lévő földterületen történő mozgást érzékeli.
léptető Olyan elektronikus eszköz, amely vagy egy kiválasztott kamera képét adja vagy több kamera képét sorban egymás után tudja váltogatni.
lineáris ablakmozgató motorok Ablakok automatikus nyitását és zárását teszi lehetővé szellőztetés vagy tűz esetén a füst elvezetésére.
maga alá látás A mozgásérzékelőnél az a megoldás, amikor a közvetlenül az alatta lévő területet is képes érzékelni.Egy tükörrel oldják meg, hogy legyen az érzékelőnek egy vagy több olyan zónája, amely merőlegesen a padlóra néz. Így kiküszöbölhető, hogy a passzív infra mozgásérzékelő alatt közvetlenül riasztás nélkül bárki elsétáljon.
master kód (elektronika) Minden lehetőséget biztosító kód egy meghatározott rendszerben. Pl.: „Csak a főnök ismeri a Master kódot.”
mágneskártya-leolvasó A beléptető központok olyan külső egysége, mely a belépő személyek a rendszerhez tartozó mágneskártyáján (mágnescsíkkal ellátott műanyag lapocska) található adatokat leolvassa és továbbítja.
mátrix Olyan eszköz, mely sok kamera képét képes fogadni, azokat szabadon választott sorrendekbe állítani és ezek közül a sorrendek közül egyszerre sokat leadni.
mechanikus beléptető Olyan eszköz, amely mechanikus úton engedélyezi vagy gátolja a be- és kilépést.
megszólalási szint Az az érték, amelyen egy készülékben kivált egy előre meghatározott hatást. A magas megszólalási szint csökkenti például a zajok által kiváltott téves riasztások számát, de csökkenti a behatolóval szembeni érzékenységet is.
mikrofonkábeles rendszer Meglévő kerítésre szerelhető, speciális, a mozgatás hatására feszültséget generáló kábel és a hozzátartozó kiértékelő és jelző központ együttese.
mikrohullámú érzékelő Mikrohullámot kibocsátó, ennek a tárgyak mozgása miatt létrejövő változásait érzékelő és erre elektronikus jelet adó eszköz.
mikrohullámú sorompó Olyan adó- és vevőegységből álló rendszer, mely az adó- és a vevőegység között kialakult nagyfrekvenciás tér megsértésére a vevőegység kimenetén riasztásjelzést ad.
mozgásérzékelő lsd. passzív infra érzékelő
monitor Olyan elektronikus eszköz, amely a kamerák képét jeleníti meg.
monitortartó Olyan mechanikus eszköz, melynek a segítségével a monitorok a falhoz vagy a mennyezethez rögzíthetőek és irányuk valamint dőlésszögük rögzíthető egy kívánt állapotban.
monostabil kimenet Egy rendszer olyan kimenete, ami egy jel hatására megváltozik (kapcsol vagy bont egy áramkört) és egy előre beállított idő után visszaáll az eredeti állapotába.
multiplexer Olyan elektronikus eszköz, amely sok kamera képet nagyon gyorsan, a másodperc tört része alatt tudja léptetni egymás után, majd ezt a jelet vissza tudja alakítani úgy, hogy nézhető csak egy adott kiválasztott kamera képe a sok közül. Általában ötvözi a léptetők és a képosztók tudását a kamera képeinek jelen időben való követéséhez.
műanyag doboz Vegyi úton gyártott anyagból készült, merev falú, rendszerint fedeles, gyakran láda formájú tartó.
napellenző Olyan mechanikus szerkezet, mely egy elég nagy vászon felülettel nyitott állapotban eltakar egy kiválasztott területet a nap sugárzásától, árnyékot vetve oda. Zárt állapotban a vászon egy csőre tekeredik fel kézi vagy motoros mozgatással.
napfény-érzékelők Olyan elektronikus eszköz, mely az erős  napsütés hatására egy jelet ad ki, elindítva például egy napellenző kinyitását.
napló (vagyonvédelem) A riasztó központ egy funkciója, mely visszakereshető formában elraktározza a riasztó központ eseményeit. Nagyobb riasztó központok két naplóval is rendelkeznek, egy a nem riasztással összefüggő eseményekhez egy pedig a riasztással összefüggő eseményekhez. Pl.: „A naplóból meghatározta a rendőrség a riasztás időpontját”
NC, NO kontaktus (elektronika, angol) 1.NC = nyugalmi alapállapotban zárt, NO = nyugalmi alapállapotban nyitott pontjai – a közös ponthoz képest – egy kapcsolónak vagy egy relének. Nyugalmi állapota egy kapcsolónak vagy egy relének az, amikor nem kap vezérlést. Pl.: A közös pontra és az NO kontaktusra kötöttem be a lámpát, hogy csak akkor világítson, amikor egy jelet kap a relé” 2. (vagyonvédelem) Vonatkozhat egy zónára is, ami alapállapotban zárt (NC) vagy nyitott (NO). NC alapállapotú zóna akkor ad riasztást, ha megzavarja valami a zónában folyó áram áramlását. Az alapállapotban NO zóna pedig akkor ad riasztást, ha áram kezd el benne folyni. „Az zónák többsége NC módon van használva”.
nedvesség-érzékelők Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a nedvesség, eső hatására jelet ad ki, elindítva például egy napellenző zárását.
numerikus billentyűzet Olyan számokkal és/vagy betűkkel ellátott nyomógombokkal rendelkező elektronikus eszköz, mely alkalmas kódok beírására, azok esetleges továbbítására, ellenőrzésére vagy egy ajtó kinyitásának vezérlésére is.
nyerskulcs Olyan kulcs, mely még nem rendelkezik mintázattal és egy már mintázattal rendelkező kulcs vagy egy kód alapján mintázat véshető bele.
nyitásérzékelő (vagyonvédelem) Egy mágnesből és egy, a mágnesességre érzékeny kis kapcsolóból áll. Ha a mágnes közel van az érzékelőhöz, a kapcsoló zárt állapotban van, ha eltávolodik, a kapcsoló bont. „Az ajtókat nyitásérzékelővel látták el.”
nyílászáró-automatika Kapuk, ajtók, ablakok, redőnyök és sorompók elektronikus működtetése motorok által és általában távirányítással.
objektív Olyan eszköz, mely a fényt szabályozhatóan áteresztve képet hoz létre úgy, hogy a tárgyak azonos méretűnek, kisebbnek vagy nagyobbnak látszanak.
olajhidraulikus szárnyaskapu mozgatómotor Olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely hidraulikusan (folyadék nyomásával működő) előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában ipari felhasználásra.
olajkenéses tolókapu mozgatómotor Olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely zsírral kent mechanikus áttételekkel mozgatott fogaskerékkel külső vezérlés hatására nyitja és zárja a toló-kaput, általában ipari felhasználásra, drágább megoldás.
optikai füstérzékelő Olyan elektronikus eszköz, mely a füsttel járó tüzet érzékeli a füstben lévő apró részecskék által okozott fénytörés segítségével.
őrjárat-ellenőrző Olyan rendszer, amely speciális eszközzel felszerelt ellenőrző pontok és az őröknél lévő hordozható készülékek segítségével ellenőrzi, hogy az őrök végigjárják e a nekik kiszabott őrjáratot.
padlócsukó Olyan padlóba süllyeszthető mechanikus eszköz, mely az ajtó forgási tengelyén át a záródó ajtó csapódási sebességét csökkenti és annak normális csukódási erejét garantálja, általában egy erős rugó segítségével.
pager Egy olyan elektronikus jelzőrendszer, mely a fixen telepített adóba érkező külső jel hatására egy kódsorozatot küld el hordozható és vételkor csipogó hangot adó rádió vevőkbe, néhány száz méteren belül.
panel (elektronika) Kemény anyagra épített, több alkatrészt tartalmazó elektronikus áramkör. Pl: „Ezen panelen sok csatlakozási pont van.”
panelkamerák Olyan kamerák, melyeknek nincs burkolata, csak maga a nyomtatott áramkör objektívvel vagy a nélkül.
parkolás-regisztráló rendszer A be- és kihajtás időpontjait rögzíti a fizetés, helykihasználtság stb. céljából.
partíció (vagyonvédelem) Egy rendszer külön kezelhető része, mely meghatározott területeket (zónákat) foglal magába. Pl.: „A Kakukk Kft külön partíción van a Pitypang Kft-től, arra más beállítások érvényesek.”
passzív infra érzékelő (vagyonvédelem) Hőmérsékletváltozásokat, különösen az élőlények mozgásából eredő hőváltozásokat speciális lencsén át érzékelő eszköz, hívják mozgásérzékelőnek is. „Jelzett az passzív infra”
pánik riasztás a riasztásnak az a típusa, amikor, valakit megtámadnak és erre ad jelzést (például megnyom egy gombot vagy egy speciális kódot üt be egy helyes kód helyett stb.), amit egy készülék (például riasztóközpont) érzékel és megteszi megfelelő előre beprogramozott lépéseket, például felhív egy telefonszámot de nem indítja a szirénát.
pánikzár Olyan eszköz, mely az ajtók szárnyaira belülre szerelve lehetővé teszi a nagy forgalmú helyekről (pl. mozi, bevásárlóközpont) való gyors és biztonságos menekülést szükségállapot esetén. Az ajtónak kifelé kell nyílnia az új európai szabvány szerint, korábban német mintára az ajtók befelé nyíltak az esetleges betörések elleni könnyebb védekezés miatt (ajtókitámasztás stb.), melyeket azonban tömeges pánik esetén lehetetlen volt kinyitni a nekifeszülő tömeg miatt.
párhuzamos kötés (elektronika) Elektronikus alkatrészek megfelelő kimeneteinek egy-egy pontba kötése, ellentétben a soros kötéssel. Pl.: „A tápok párhuzamosan vannak kötve”
PIR lsd. passzív infra érzékelő
port (elektronika, angol) Egy áramkör ki vagy bemenete. Pl.: „Erre a portra kötjük a szirénát”
portálzál Fém ajtókba behelyezett bevésőzár.
prg. kimenet (elektronika) A „programozható kimenet” rövidítése. Olyan kimenete egy áramkörnek, melyen több lehetőség közül lehet kiválasztani, hogy milyen esetekben mi történjen. Pl.: „Úgy állítottam be a riasztóközpont prg. kimenetét, hogy áramkimaradás esetén indítsa a telefonos értesítést.”
program (elektronika) Végrehajtandó műveletek rendszerezett sorrendje. Pl.: „A központ programja nagyon kényelmes szolgáltatásokat nyújt a felhasználónak”
programozás (elektronika) Egy készülék által végrehajtandó műveletek meghatározása azok mennyiségének és feltételeinek megadásával együtt. Pl.: „A kapuautomatika vezérlés programozása 15 percig tartott”
proximity kártyaleolvasó A beléptető központok olyan külső egysége, mely a belépő személyek a rendszerhez tartozó proximity-kártyáján (közelítő kártya; kontaktus nélkül kinyerhetők belőle az információk) található adatokat leolvassa és továbbítja.
quad olyan elektronikus eszköz, mely 4 kamera képét helyezi el egyszerre egymás mellett úgy, hogy minden kép két oldala érintkezik egy másik kép két oldalával.
rátétzár Mechanikus vagy elektro-mechanikus zárszerkezet, melyet az ajtószárnyra helyeznek és egy zárbetét vagy elektromos impulzus segítségével az ajtó általa nyitott állapotba hozható, az ajtó visszacsukódásakor automatikusan zárja az ajtót.
riasztási események Olyan események, melyek riasztást generálhatnak vagy azzal kapcsolatosak a riasztóközpontban, például egy hurok megsértése élesített állapotban, szabotázs zóna megsértése bármikor, pánik riasztás, nyugalmi állásba automatikus visszaállás egy riasztás után, de nem tartozik ide például a ki-be kapcsolás (élesítés) vagy a hibaüzenetek.
riasztási idő Az az időtartam, ameddig a vagyonvédelmi, tűzjelző stb. központ riasztási kimenetén feszültség mérhető vagy egy figyelmeztető jelzést adó egységben a beállított jelzési időtartam.
riasztási memória A riasztóközpont által vezetett lista, melyben csak a riasztási események kerülnek egymás után időrendi sorrendben feljegyzésre. Adott számú memóriahely áll rendelkezésre, ezért amikor a lista megtelik, a legrégebbi kitörlődik, az összes többi bejegyzés egy hellyel lejjebb csúszik, hogy helyet adjon a következő feljegyzésnek.
relé (elektronika) Egy vezérlő jelre egy áramkört bont vagy bekapcsol vagy mindkettőt egyszerre. Pl.: „Relé kapcsolja az áramot a kerti világításhoz”
riasztás (vagyonvédelem) A riasztó központ egy azonnali válasza a reá kötött érzékelők jelzéseire. Lehet hangos, mely a környezetben lévőket tájékoztatja vagy lehet halk, ami csak a kiválasztott személyeket értesíti a nem kívánt esemény bekövetkezéséről. Pl.: „A riasztás után a 15 percen belül megérkeztek a rendőrök a szomszéd bejelentésére”
riasztóközpont (vagyonvédelem) Egy objektum elektronikus őrzését felügyelő rendszer legfontosabb alkotóeleme, ide folyik be az összes információ a védett területről, és innen indul ki az összes vezérlőjel az előre meghatározott esetekben külső kiegészítő eszközökhöz. Pl.: „Riasztó központ segítségével már több betörés hiúsult meg.”
riasztó központ aktivizálása lsd. élesítés
riasztó rendszer (vagyonvédelem) Érzékelők, az érzékelőkből érkező jeleket fogadó központ valamint jelzőkészülékek működő egysége. Pl.: „A riasztó rendszerrel nem tudjuk megakadályozni a betörést, de annak első pillanatától fogva tudunk róla és így tudunk intézkedni”
rövidzár (Elektronika) Két elektromos pontot, pl. vezeték összeillesztése úgy, hogy az áram akadály nélkül tudjon keresztülfolyni rajtuk. Pl.: „Rövidre zártam a két vezetéket és elindult a motor”.
rugós garázskapu Olyan kapu, mely egy egészben nyílik felfelé, bekanyarodva az általában kocsik parkolására szolgáló  helyiség mennyezete alá. Itt rugókkal csökkentik a mozgatásához szükséges erőt, ami a kapu két véghelyzetében a legnagyobb, míg középen nulla, ezért kézzel nehezebb elindítani a nyitást vagy zárást az ellensúlyos kapuhoz képest. Mozgás közben kb. félig kibillen a garázs elé. Ebből a típusból lehet a legolcsóbban kihozni egy garázskaput. Ezeknek a kapuknak a motorizálása olcsó és kevesebb munkaórát igényel, mint az ellensúlyos kapuké.
rugós és szekcionált garázskapu mozgató motor Olyan speciális, mennyezetre szerelt elektromos motor, mely a rugós és a szekcionált-garázskapukat tudja nyitni vagy zárni láncos vagy bordásszíjas erőátvitellel. Ezekhez a kapukhoz tartozó motorok olcsóbbak és kevesebb telepítési munkaórát igényelnek, mint az ellensúlyos kapuké.
sín A kapuk kerekeinek földön való vezetésére szolgáló alkatrész.
síktapadó elektromágnes Olyan elektromágnes, mely feszültség hatására a ajtókat nyitott vagy éppen zár állapotban képes tartani. Például tűz esetén a korábban nyitva tartott tűzszakaszoló ajtókat elengedi, melyek valamilyen ajtócsukó segítségével bezáródnak, lassítva így a tűz terjedését.
sorkapocs (elektronika)A vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében. Pl.: „Sorkapcsok bekötéseit gondosan át kell nézni az első üzembe helyezés előtt”
sorompó Olyan mechanikus vagy elektromechanikus készülék, ami valaminek a haladását egy hosszabb rúd segítségével tiltja (vízszintese állapotban) vagy engedélyezi (függőleges állapotban).
soros kötés (elektronika)Az elektronikai alkatrészek egymás utáni összekötése, ellentétben a párhuzamos kötéssel. Pl.: „Az érzékelők sorosan vannak kötve a zónákban”
speed dome Olyan kamera, mely vízszintesen 360°-ban körbe-körbe, függőlegesen pedig 90°-ban igen gyorsan mozgatható. Olyan beépített objektívvel rendelkezik, melynek látószöge és ezzel együtt látótávolsága egy vezérlőpultról állítható.
splitter Olyan elektronikus eszköz, mely 2 kameraképet tud elhelyezni egyszerre a monitoron.
szabotázs (vagyonvédelem) Egy tett, amely egy rendszer, pl. egy riasztóközpont működésképtelenné tételére irányul. A szabotázsok figyelésére kialakított zónák a riasztó központokban mindig élesek, nem lehet őket sohasem kikapcsolni, ezért 24-órás zónának is hívják. Ilyen módon vannak védve az érzékelők vagy a jelző készülékek dobozai is nyitás vagy a falról történő levétel ellen. Pl.: „Az ebédidőben szabotázs történt a raktárban”
szavatosság Az az időtartam vagy más felhasználási korlátozás, amire a gyártó elvárható minőségű működést vagy fogyaszthatóságot vállal termékére. Pl.: ” Az akkumulátorok szavatosságát 10 ezer kisütés-feltöltés ciklusban határozta meg a gyártó”
számítógépvédelmi-rendszer Olyan eszköz, mely a számítógépet az illetéktelen hozzáférés ellen védi.
számítógépes videojel-feldolgozás Videó jelek digitális rögzítése és visszajátszása hagyományos vagy speciálisan erre készített számítógépen egy, általában sok beállítási lehetőséget tartalmazó speciális szoftver (számítógépes program) segítségével.
szárnyaskapu Olyan kapu, mely forgási pontokhoz van rögzítve és körívet leíró pályán mozog, egy vagy két részből áll. Kettő rész esetén a részek egymáshoz záródnak.
szárnyaskapumotor-vezérlések Olyan elektronikus egység, mely a szárnyas-kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.
szárnyaskapukat mozgató csuklókaros motorok Olyan speciális villanymotor, mely a kölcsönös elmozdulást lehetővé tevő módon összekapcsolt két fémkar segítségével mozgatja a szárnyas-kapukat. Abban az esetben használatos, amikor a kapu „mélyen ül”, vagyis amikor a motor felszerelési fali pontja és a kapu tengelye közötti távolság meghaladja a kb. 10-20 cm-t és a hagyományos szárnyas-kapu mozgató motor ezért már nem alkalmazható.
szárnyaskapukat mozgató földbe rejtett motor Speciális elektromechanikus vagy olaj-hidraulikus motor, mely a szárnyas-kapuk mozgatását végzi úgy, hogy a földbe van elrejtve a kapu tengelye alatt és ezt a tengelyt mozgatja. Mivel nem látható, igényes esztétikai kívánalmaknak is megfelel, a legdrágább megoldás.
szárnyas üvegajtó-mozgatás Egy vagy két oldalra nyíló szárnyas ajtók automata működtetésére, villanymotoros hajtással, elektronikus vezérléssel, csuklós karos erőátvitellel.
szekcionált garázskapu Olyan kapu, mely több speciális zsanérral egymáshoz erősített, sínen vezetett panelekből áll. A panelek nyitáskor általában kocsik parkolására szolgáló helyiség mennyezete alá kerülnek. Mozgás közben egyáltalán nem billen ki a garázs elé. Ezeknek a kapuknak a motorizálása olcsó és kevesebb munkaórát igényel, mint az ellensúlyos kapuké.
szekrény méretű széfek (páncélszekrények) Olyan szekrény méretű megerősített falú fém tárolók, melyek értékes tárgyak, dokumentumok, stb. biztonságos tárolására alkalmasak, speciálisan zárszerkezetekkel..
szerelési magasság Az a járószinttől mért távolság, ahol a telepítendő eszköz a legnagyobb hatásfokkal működik. Például egy mozgásérzékelőnél a szerelési magasság csökkenése a látótávolság csökkenését eredményezi, növelése a holtterek megnöveléséhez vezet.
széf Olyan falba vagy falhoz rögzíthető, kb. 30-60 cm széles megerősített falú fém tárolók, melyek értékes tárgyak, dokumentumok, stb. biztonságos tárolására alkalmasak, speciálisan zárszerkezetekkel.
szélerősség-érzékelők Olyan elektromechanikus eszköz, mely a szél erősségét méri a hozzátartozó elektronikával együttműködve. Túl erős szél esetén jelzést ad ki, amire például a napellenzőt mozgató motor vezérlő elektronikája becsukja a napellenzőt.
sziréna Egy külső jel hatására változó magasságú, erős hangot adó elektronikus készülék.
szöveg-és dátumgenerátorok Olyan elektronikus eszközök, melyek a kamerák képéhez dátumot, időt és szöveget (pl. a kamera által megfigyelt helység nevét, kamera sorszámát) tudnak hozzárakni.
tamperkapcsoló (vagyonvédelem) olyan elektromechanikus kapcsoló, mely az illetéktelen, rossz szándékú mechanikus hozzáférést jelzi
támadásjelző Veszélynek, fenyegetésnek kitett személyek általi közvetlen jelzésadásra alkalmas eszköz.
táp (elektronika) Az áramkörök működését biztosító energiaforrás. Pl.: „Vannak olyan zártláncú TV kamerák, melyek 12V-os táppal működnek, és vannak olyanok is, amelyek 230V-os táppal üzemelnek”.
tápegység Olyan eszköz, amely az általánosan hozzáférhető villamos energiát egy olyan feszültségű és erősségű villamos energiává alakítja át, mely egy adott elektromos készülék működtetéséhez szükséges.
tápfeszültség (elektronika) Az áramkörök működését biztosító elektromos energia nagysága, a tápegység két pólusa közötti potenciálkülönbség. Pl.: „A tápfeszültség ráadásával kigyulladtak a készülék lámpái”
távfelügyeleti központ Olyan rendszer, mely riasztóközpontok előre meghatározott jelzéseit telefonvonalon vagy rádiós kapcsolaton keresztül képes fogadni, lehetővé téve az arra illetékes személyeknek, hogy intézkedhessenek.
távirányítás (elektronika) Egy folyamat távolból történő vezérlése általában rádióhullámokkal infravörös sugarakkal vagy vezetéken továbbított jelekkel. Pl.: „Távirányítással nyitom ki a garázskapumat.”
távletöltés (vagyonvédelem) Egy riasztó központ telefonvonalon keresztüli programozása. Pl.: „Tegnap Debrecenből programoztam fel egy Sopronban lévő központot”.
távprogramozás Az a lehetőség, amikor telefonvonalon keresztül egy távoli számítógépről a riasztóközpont minden paramétere beállítható.
távtápláló eszközök A kamerák áramellátását távolról, központilag biztosító eszközök.
telefonhívó Olyan berendezés, amely a riasztást telefonhíváson keresztül jelzi vagy a felhasználó felé sípolással vagy előre rögzített szöveg bemondásával vagy egy távfelügyeleti állomás felé kódolt jelek formájában.
telefonkontroller olyan készülék, melynek segítségével távolról, telefonvonalon keresztül vezérelhetünk és ellenőrizhetünk elektronikus készülékeket.
telefonközpont Olyan elektronikus berendezés, mely lehetővé tesz egyszerre több kétirányú kommunikációt, a belőle kiinduló belső telefonvonalakon lévő telefonállomások között valamint ezek és az ide befutó, külső telefonvonalakon szabadon elérhető telefonállomások között.
telepítés Egy készülék működésbe helyezése. Pl.: ” A riasztó rendszer telepítése 2 napig tartott, de utána rendet raktak”
telepítő Az a személy, aki egy készüléket működésbe állít. Pl.: „A telepítő a munka befejeztével bemutatta készülék használatát és átadta a felhasználói dokumentációt”
timelapse Olyan speciális videomagnó, mely akár 960 órányi videó felvételt is képes analóg módon rögzíteni egy hagyományos 120 perces szalagra. Minél hosszabb a rögzítési idő, annál nagyobbak a rögzített képkockák között eltelt idők.
tolókapu Egy egyenes mentén mozgó kapu.
tolókapumotor-vezérlés Olyan elektronikus egység, mely az egy egyenes mentén elmozduló kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.
tolókapu mozgatómotor Olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely zsírral kent mechanikus áttételekkel mozgatott fogaskerékkel külső vezérlés hatására nyitja és zárja a toló-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.
toló üvegajtó-mozgatás Egy vagy két oldalra nyíló üveg bejárati ajtók automata működtetésére szolgáló szerkezet, vezérlő elektronikával, villanymotorral, bordásszíj erőátvitellel mely a belső sínen futó, az üvegajtókhoz erősített  görgőket mozgatja.
tömszelence Olyan műanyag vagy fém eszköz, mely szigetelt csatlakoztatását tesz lehetővé, például egy villamos vezetékét becsatlakozását egy kötődobozba.
transzformátor Váltakozó feszültség növelésére vagy csökkentésére használt, két független tekercsből és egy közös vasmagból álló elektromos eszköz, melyben az egyik tekercsbe vezetett elektromosság hatására a másik tekercsben is elektromosság keletkezik, aminek nagysága a két tekercs arányától függ. Ha a második tekercs kisebb, akkor abban kisebb feszültség keletkezik az első tekercsbe vezetett feszültséghez képest, ha a második tekercs nagyobb, akkor nagyobb feszültség keletkezik benne az első tekercshez képest.
tűzjelzés egy tüzet figyelő eszköz vagy rendszer figyelmeztetése a tűz keletkezésekor
tűzjelzés hang- és fényjelző Olyan berendezés, mely a tűzriasztást erős hang- és fényjelzés segítségével jelzi.
tűzjelző központ A különféle, tűz jelenlétét érzékelő eszközökből továbbított jeleket fogadó, feldolgozó és előre meghatározott lépéseket végrehajtó eszköz.
tűzjelző rendszer A tüzek keletkezésének időpontjait és helyeit azonnal beazonosító és jelző eszközök összekapcsolt hálózata, automatikus oltással vagy a nélkül. Pl.: „Amerikában minden lakásban kell lennie tűzvédelmi rendszernek, ez biztonságot ad az ott elterjedt modern faházak lakóinak és egyben jó üzlet ezen terület gyártóinak, kereskedőinek és telepítőinek”
ugrókódos adó-vevő rendszerek Elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.
ultrahangos érzékelő Az ultrahangos érzékelők működési elve a doppler jelenség. Az ultrahangos érzékelőben egy adó és egy vevő egység foglal helyet egymás mellett, vagy egymással szemben. Ha az érzékelő által felügyelt térben mozgás történik, akkor az adó által kisugárzott hang frekvenciája a mozgás hatására megváltozik a vevő szemszögéből. Ezt a frekvenciaváltozást elektronikusan feldolgozva, riasztásjelzést kapunk. Működési tartományuk: 25-40 kHz.
Nem elhanyagolandó, hogy az apró repülő rovarok is érzékenyek erre a frekvenciára, és a működő érzékelő mágnesként vonzza őket. Szintén gondot okoz, hogy ezeknél a szenzoroknál a legcsekélyebb nyomásváltozás, huzat, szél is riasztást okozhat. Kemény, összefüggő felületekkel szemben nem szerelhetők, mert a róluk visszaverődő rezgések is riasztást eredményezhetnek.
üvegtörés-érzékelő Olyan eszköz, mely az üveg törését mechanikus vagy akusztikus úton érzékeli és erre megfelelő villamos jelet állít elő.
vagyonvédelem A javak megrongálása és/vagy eltulajdonítása  megakadályozásának segítése, vagy megrongálódásának jelzése leggyakrabban elektronikusan, mechanikusan, emberi jelenléttel vagy ezek kombinációival. Pl.: „A vagyonvédelemre költött pénz ne legyen több a védendő értékek 10%-ánál.”
vagyonvédelmi infrasorompó Az emberi szemnek nem látható irányított fényt kibocsátó egységből (adó) és ezt a fényt érzékelni képes egységből (vevő) álló rendszer, mely az infrasugarak emberre jellemző mozgásából származó megsértésére a vevőegység kimenetein jelzést ad, viszont más okokból (falevél, madár, eső stb.) adódó infrasugár megsértéseket minél nagyobb pontossággal figyelmen kívül hagyja.
vezetékes jelátvivők Olyan adó és vevő pár, melyek a videokamerák jelét (képét) és/vagy a mozgatható kamerák vezérléséhez szükséges információkat az adó és a vevő egység között lefektetett vezetéken keresztül akár néhány kilométerre is képes továbbítani.
vezeték nélküli jelátvivők Olyan adó és vevő pár, melyek a videokamerák jelét (képét) és/vagy a mozgatható kamerák vezérléséhez szükséges információkat az adó és a vevő egység közötti rádiós kapcsolaton keresztül képes továbbítani.
vezérlés (kapuautomatika) Egy elektronikus áramkör, mely működtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad. Pl. „A kapunyitó motorok vezérlése képes lassítani a motorok mozgását a végállás elérése előtt néhány centivel”
videó csatlakozó Olyan mechanikus eszköz, mely lehetővé teszi a koax kábelek és a videojel feldolgozó eszközök közötti stabil elektromos csatlakozást.
videojel erősítő Olyan elektronikus eszköz, mely a kép elektronikus jelekké alakított formáját nagyobb intenzitású jelekké alakítja. Lehetővé teszi, hogy ezeket a jeleket sokkal nagyobb távolságban is torzításmentesen lehessen venni, ebből a célból minél közelebb kell a jelforráshoz telepíteni.
videokamera  Az objektív által alkotott képet elektronikus jelekké átalakító eszköz, néha mikrofonnal egybeépítve.
video-kaputelefon Olyan elektro-mechanikus eszköz, mely a lakások és az azokhoz tartozó bejáratok közötti hang és képi kapcsolatot teszi lehetővé, digitális vagy analóg jelfeldolgozás útján.
videokazetták Egy tokban elhelyezett, két orsóra felcsévélt oda-vissza tekerhető hosszú, mágnesezhető műanyag szalag, a videomagnók ezekre rögzítik a felvételeket.
video-távfelügyeleti rendszer Olyan speciális számítógép és szoftver együttese, mely képes fogadni telefonvonalon, számítógépes hálózaton keresztül vagy más módon videó kamerák képeit,  több más funkció mellett legfőképpen lehetővé teszi azok a képek kielemzését, rögzítését és visszajátszását.
villogó Fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.
walkie-talkie Olyan elektronikus eszköz, melynek segítségével rádiós úton két fél között kommunikáció jöhet létre, korlátozott távolságon belül úgy, hogy egy időben csak az egyik fél beszélhet.
zajcsökkentés Általános zavaró körülmények minimalizálása. PéldáulPIR-nél egy ilyen általánosan használt megoldás, hogy az előerősítő és az érzékelő elem fölé (köré) árnyékolást készítenek. Az árnyékolásnak össze kell lenni kötve a negatív pólusával az áramköri panelen. E nélkül ugyanis a legjobb árnyékoló megoldás is csak dísz.
A passzív infra mozgásérzékelők számára van még egy zajforrás, a fehér (látható) fény. (pl.: kültéri érzékelőbe belevilágító gépkocsi reflektora vakriasztást okozhat) Ez ellen a zavarás ellen általában olyan műanyag anyagú lencse gyártásával védekeznek, mely az infravörös sugarakat teljesen átengedi, de a látható fénynek útját állja.
zárak redőnyökhöz Redőnyök nyitását megakadályozó és a nyitást csak egy adott kulcs segítségével lehetővé tevő mechanikus szerkezetek.
zárlakat Kulcsra járó, egy rúd segítségével a nyíló részre erősített valamint az nyíló rész mellett fixen rögzített karikákat egymáshoz összezáró mechanikus eszköz. Nyújthat alap védelmet, de ennek hatása nagyban függ attól, milyen erősek és milyen biztonságosan vannak felszerelve a karikák.
zóna (vagyonvédelem) Egy védett terület, aminek jelzései megkülönböztethetők egymástól, ezért a riasztóközpontokban külön bemenet szolgál mindegyikhez. Huroknak is hívják, mivel a bekötéshez szükséges két vezetéket elképzelhetjük egy vezetékként is, mint ami az egyik sorkapocsból indul és a másikba tér vissza. Lehet: a) 24-órás, más néven szabotázs, ami mindig élesített állapotban függetlenül a többi zónától, b) azonnali, aminek a riasztási jelére a központ azonnal riaszt, c) késleltetett, aminek a riasztási jelére a központ csak egy előre megadott idő eltelte után még mindig meglévő jel esetén riaszt csak. Pl.: „A kettes zónába tartozik az előtér és a folyosó,  de a konyha már a hármas zónában van”, „Tegnap este valami történt a négyes zónában!”, „Ezen a hurkon van nyitásérzékelő és mozgásérzékelő is”
zóna-típusok: – 24 órás, – azonnali, – késleltetett – szabotázs stb.
zónák kiiktatása A riasztóközpont egyes zónáinak letiltását jelenti. Az ilyen zónákból érkező jelzéseket a riasztóközpont nem veszi figyelembe.
zónák megkerülése lsd. Zónák kiiktatása

SZOLGÁLTATÁSAINK

• Behatolásjelző rendszerek tervezése, telepítése
• Tűzjelző rendszerek tervezése, telepítése
• Videomegfigyelő és térfigyelő rendszerek tervezése, telepítése
• Távfelügyeleti szolgáltatás
• Saját kivonuló szolgáltatás
• Garázskapuk, sorompók, elektromos kapuk szerelése
• Beléptetőrendszerek tervezése, telepítése
• Munkaidő nyilvántartók szerelése
• Kaputelefonok, telefonok, telefonhálózatok telepítése
• Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, hibaelhárítása
• Vasrácsok készítése, felszerelése, ablakok biztonsági és hővédő fóliázása
• Webkamerák telepítése, hálózatépítés
• Gázérzékelők telepítése
• Villanyszerelés
• Áruvédelmi rendszerek telepítése
• Egyéb gyengeáramú rendszerek telepítése
• Karbantartás, hibaelhárítás

balatonalarm.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Balaton Alarm Kft. Tihany

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése karbantartása

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © BALATONALARM